תפריט נגישות

טוראי למה קלורמן ז"ל

"בכל מאודם"


מתוך הספר "בכל מאודם" - מעשים למופת במלחמת ישראל, מאת יהושע בר-יוסף (עמ' 105)ב-12 בספטמבר 1948 יצאה כיתת סיור ממשלט איבדיס לתפקידה בסביבה. הלילה היה ליל חושך והאנשים טעו ועלו על שדות נגבה הממוקשים. התפוצצויות המוקשים עוררו את חברי משק נגבה, שהבינו מיד את הנעשה. אך אפילו לחבלן ותיק קשה למצוא את ידיו ורגליו בסבך המוקשים, כל שכן למי שאינו מכיר יפה את הסביבה.

הראשון שקפץ לתוך שדה המוקשים בלי מחשבות יתרות היה - לאמה קלורמן. שעה ארוכה גישש בשדה הממוקש עד שמצא את הפצוע הראשון והעלוהו על אלונקה. קלורמן לא אמר די בכך. הוא חשש שמא נותרו עוד נפגעים בשדה והוסיף בגישושיו עד שעלה בעצמו על מוקש ונפצע פצעי-מות.

בניית אתרים: